English
Français
Deutsch
ルフレ
Español
Catal&aagrave;
Bosch - Recanvi - Injector C.Rail
ToveraVàlvula
Referència
Descripció
 
0433171562
Tovera DLLA155P822
0433171594
Tovera DLLA156P889
0433171608
Tovera DLLA158P914
0433171616
Tovera DLLA145P926
0433171617
Tovera DLLA145P927
0433171618
Tovera DLLA145P928
0433171638
Tovera DLLZ157P964
0433171641
Tovera DLLA145P978
0433171648
Tovera DLLA145P999
0433171654
Tovera DLLA150P1011
0433171678
Tovera DLLA158P1039
0433171681
Tovera DLLA144P1050
0433171682
Tovera DLLA140P1051
0433171683
Tovera DLLA155P1052
0433171690
Tovera DLLA160P1063+
0433171692
Tovera DLLA150P1065
0433171693
Tovera DLLA148P1067
0433171695
Tovera DLLA143P1069
0433171699
Tovera DLLA150P1076
0433171706
Tovera DLLA153P1090+
0433171712
Tovera DLLA156P1107
0433171717
Tovera DLLA157P1106/
0433171718
Tovera DLLA156P1111
0433171719
Tovera DLLA156P1114
0433171743
Tovera
0433171752
Tovera DLLA148P1193
0433171755
Tovera DLLA150P1197
0433171769
Tovera DLLA145P1219
0433171771
Tovera DLLA148P1221
0433171772
Tovera DLLA153P1222
0433171773
Tovera DLLA145P1223
0433171774
Tovera DLLA150P1224
0433171785
Tovera DLLA148P1238
0433171788
Tovera DLLA153P1246
0433171796
Tovera DLLA160P1262
0433171798
Tovera DLLA156P1265
0433171800
Tovera DLLA153P1270
0433171801
Tovera DLLA150P1274
0433171805
Tovera DLLA158P1281
0433171811
Tovera DLLA146P1296
0433171813
Tovera DLLA150P1298
0433171814
Tovera DLLA155P1301
0433171817
Tovera DLLA160P1308
0433171819
Tovera DLLA148P1312
0433171820
Tovera DLLA148P1313
0433171822
Tovera DLLA142P1321
0433171823
Tovera DLLA153P1322
0433171827
Tovera DLLA142P1333
0433171828
Tovera DLLA148P1334
0433171831
Tovera DLLA146P1339
0433171836
Tovera DLLA150P1345
0433171838
Tovera DLLA148P1347
0433171843
Tovera DLLA118P1357
0433171844
Tovera DLLA118P1358
0433171846
Tovera DLLA142P1363
0433171847
Tovera DLLA156P1367
0433171848
Tovera DLLA156P1368
0433171853
Tovera DLLA150P1373
0433171855
Tovera DLLA140P1377
0433171856
Tovera DLLA153P1378
0433171857
Tovera DLLA160P1384
0433171860
Tovera DLLA158P1385
0433171861
Tovera DLLA145P1386
0433171862
Tovera DLLA144P1387
0433171870
Tovera DLLA143P1404
0433171871
Tovera DLLA146P1405
0433171872
Tovera DLLA146P1406
0433171873
Tovera DLLA148P1407
0433171876
Tovera DLLA143P1414
0433171877
Tovera DLLA160P1415
0433171878
Tovera DLLA144P1417
0433171879
Tovera DLLA154P1418
0433171880
Tovera DLLA156P1419
0433171883
Tovera DLLA135P1422
0433171885
Tovera DLLA144P1423
0433171886
Tovera DLLA157P1424
0433171887
Tovera DLLA157P1425
0433171888
Tovera DLLA145P1430
0433171889
Tovera DLLA150P1437
0433171891
Tovera DLLA162P1443
0433171896
Tovera DLLA143P1448
0433171897
Tovera DLLA145P1449
0433171898
Tovera DLLA153P1450
0433171907
Tovera DLLA153P1463
0433171910
Tovera DLLA150P1467
0433171911
Tovera DLLA154P1469
0433171913
Tovera DLLA156P1473
0433171914
Tovera DLLA149P1471/
0433171917
Tovera DLLA144P1483
0433171918
Tovera DLLA146P1484
0433171921
Tovera DLLA155P1493
0433171922
Tovera DLLA153P1494
0433171923
Tovera DLLA139P1497
0433171924
Tovera DLLA158P1500
0433171927
Tovera DLLA151P1504
0433171929
Tovera DLLA152P1507/
0433171930
Tovera DLLA143P879/
0433171931
Tovera DLLA156P1509
0433171932
Tovera DLLA150P1511
0433171933
Tovera DLLA150P1512
0433171935
Tovera DLLA155P1514
0433171936
Tovera DLLA149P1515/
0433171938
Tovera DLLA146P1522
0433171939
Tovera DLLA148P1524/
0433171940
Tovera DLLA152P1525
0433171942
Tovera DLLA143P1528
0433171943
Tovera DLLA145P1529
0433171944
Tovera DLLA143P1532
0433171945
Tovera DLLA138P1533
0433171947
Tovera DLLA143P1536
0433171949
Tovera DLLA144P1539
0433171951
Tovera DLLA143P1541
0433171953
Tovera DLLA146P1545
0433171954
Tovera DLLA152P1546
0433171960
Tovera DLLA150P1557
0433171961
Tovera DLLA149P1562
0433171962
Tovera DLLA152P1563
0433171963
Tovera DLLA150P1564
0433171964
Tovera DLLA144P1565
0433171965
Tovera DLLA150P1566
0433171966
Tovera DLLA137P1577
0433171967
Tovera DLLA148P1580
0433171968
Tovera DLLA146P1581
0433171974
Tovera DLLA142P1595
0433171979
Tovera DLLA152P1605
0433171980
Tovera DLLA150P1606
0433171981
Tovera DLLA142P1607
0433171982
Tovera DLLA153P1608
0433171983
Tovera DLLA153P1609
0433171984
Tovera DLLA146P1610
0433171985
Tovera DLLA159P1611
0433171988
Tovera DLLA143P1619
0433171989
Tovera DLLA88P1620
0433171991
Tovera DLLA150P1622
0433171992
Tovera DLLA148P1623
0433172001
Tovera DLLA128P1635
0433172002
Tovera DLLA148P1638
0433172003
Tovera
0433172004
Tovera DLLA148P1641
0433172010
Tovera DLLA145P1647
0433172011
Tovera DLLA137P1648
0433172012
Tovera DLLA160P1650
0433172013
Tovera DLLA146P1652
0433172015
Tovera DLLA142P1654
0433172016
Tovera DLLA145P1655
0433172017
Tovera
0433172018
Tovera DLLA152P1658
0433172019
Tovera DLLA148P1660
0433172020
Tovera DLLA152P1661
0433172021
Tovera
0433172022
Tovera
0433172023
Tovera DLLA150P1667
0433172024
Tovera DLLA82P1668
0433172025
Tovera DLLA148P1671
0433172026
Tovera DLLA155P1674
0433172027
Tovera DLLA118P1677
0433172028
Tovera DLLA154P1680
0433172029
Tovera DLLA152P1681
0433172030
Tovera DLLA151P1682
0433172031
Tovera DLLA150P1683
0433172034
Tovera
0433172036
Tovera DLLA152P1690
0433172037
Tovera DLLA118P1691
0433172038
Tovera DLLA150P1695
0433172039
Tovera DLLA143P1696
0433172040
Tovera DLLA118 1697
0433172042
Tovera DLLA145P1698
0433172044
Tovera DLLA147P1702
0433172045
Tovera DLLA144P1707
0433172047
Tovera DLLA142P1709
0433172048
Tovera DLLA139P1711
0433172051
Tovera DLLA145P1714
0433172053
Tovera DLLA148P1717
0433172054
Tovera
0433172055
Tovera
0433172056
Tovera DLLA153P1721
0433172057
Tovera DLLA150P1722/
0433172059
Tovera DLLA146P1725
0433172060
Tovera DLLA148P1726
0433172061
Tovera DLLA150P1734
0433172062
Tovera DLLA145P1738
0433172063
Tovera DLLA128P1739
0433172064
Tovera DLLA147P1740
0433172067
Tovera DLLA150P1744
0433172068
Tovera DLLA150P1746
0433172069
Tovera DLLA135P1747
0433172070
Tovera DLLA151P1748
0433172071
Tovera DLLA93P1749
0433172072
Tovera DLLA144P1751
0433172073
Tovera DLLA146P1753
0433172077
Tovera DLLA143 1766
0433172078
Tovera DLLA152P1768
0433172079
Tovera
0433172080
Tovera
0433172082
Tovera DLLA82P1773
0433172083
Tovera DLLA126P1776
0433172084
Tovera DLLA157P1777
0433172088
Tovera DLLA150P1781
0433172089
Tovera DLLA146P1783
0433172091
Tovera
0433172092
Tovera DLLA140P1790
0433172094
Tovera DLLA154P1795
0433172097
Tovera DLLA150P1803
0433172099
Tovera DLLA149P1805
0433172101
Tovera DLLA152P1807
0433172102
Tovera DLLA150P1808
0433172103
Tovera DLLA148P1809
0433172104
Tovera DLLA150P1810
0433172105
Tovera DLLA150P1812
0433172107
Tovera DLLA147P1814
0433172108
Tovera DLLA148P1815
0433172109
Tovera DLLA150P1817
0433172110
Tovera DLLA150P1818
0433172111
Tovera DLLA152P1819
0433172114
Tovera
0433172115
Tovera
0433172116
Tovera
0433172118
Tovera
0433172119
Tovera DLLA153P1831
0433172120
Tovera DLLA152P1832
0433172121
Tovera
0433172123
Tovera DLLA150P2123
0433172124
Tovera DLLA146P2124
0433172125
Tovera DLLA150P2125
0433172128
Tovera DLLA151P2128
0433172129
Tovera
0433172135
Tovera DLLA145P2135
0433172140
Tovera
0433172142
Tovera DLLA150P2142
0433172144
Tovera DLLA145P2144
0433172145
Tovera DLLA146P2145
0433172147
Tovera DLLA150P2147
0433172149
Tovera DLLA152P2149
0433172150
Tovera DLLA145P2150
0433172151
Tovera
0433172155
Tovera DLLA145P2155
0433172156
Tovera DLLA150P2156
0433172157
Tovera
0433172158
Tovera
0433172166
Tovera DLLA149P2166
0433172167
Tovera
0433172168
Tovera DLLA145P2168
0433172184
Tovera DLLA150P2184
0433172185
Tovera
0433172186
Tovera DLLA150P2186
0433172189
Tovera DLLA153P2189
0433172199
Tovera DLLA144P2199
0433172200
Tovera DLLA143P2200
0433172201
Tovera DLLA128P2201
0433172202
Tovera DLLA144P2202
0433172203
Tovera DLLA118P2203
0433172204
Tovera DLLA159P2204
0433172206
Tovera DLLA143P2206
0433172208
Tovera
0433172214
Tovera DLLA150P2214
0433172226
Tovera DLLA155P2226
0433172239
Tovera DLLA149P2239
0433172252
Tovera
0433172258
Tovera DLLA151P2258
0433172262
Tovera DLLA142P2262
0433172264
Tovera DLLA155P2264
0433172265
Tovera DLLA138P2265
0433172266
Tovera DLLA162P2266
0433172267
Tovera DLLA148P2267
0433172268
Tovera DLLA148P2268
0433172272
Tovera DLLA150P2272
0433172276
Tovera
0433172279
Tovera DLLA148P1660
0433172281
Tovera
0433172285
Tovera
0433172286
Tovera
0433172295
Tovera
0433172299
Tovera DLLA150P2299
0433172321
Tovera
0433175163
Tovera DSLA156P736
0433175164
Tovera DSLA156P737
0433175175
Tovera DSLA145P763
0433175196
Tovera DSLA142P795
0433175203
Tovera DSLA136P804
0433175230
Tovera DSLA140P862+
0433175231
Tovera DSLA155P863
0433175232
Tovera DSLA145P864+
0433175234
Tovera DSLA145P867
0433175235
Tovera DSLA145P868+
0433175250
Tovera DSLA144P890
0433175253
Tovera DSLA145P896+
0433175271
Tovera DSLA143P970
0433175272
Tovera DSLA144P971+
0433175275
Tovera DSLA158P974
0433175278
Tovera DSLA145P979
0433175281
Tovera DSLA142P988
0433175288
Tovera DSLA144P1021
0433175290
Tovera DSLA160P1016
0433175297
Tovera DSLA140P1033
0433175298
Tovera DSLA154P1034
0433175308
Tovera DSLA146P1055
0433175309
Tovera DSLA143P1058
0433175310
Tovera DSLA140P1061
0433175313
Tovera DSLA150P1072
0433175314
Tovera DSLA156P1079/+
0433175326
Tovera DSLA156P1113
0433175327
Tovera DSLA145P1115
0433175334
Tovera DSLA140P1131
0433175337
Tovera DSLA140P1142
0433175338
Tovera DSLA158P1143
0433175342
Tovera DSLA156P1155+
0433175363
Tovera DSLA144P1213
0433175366
Tovera DSLA153P1242++
0433175372
Tovera DSLA145P1259
0433175376
Tovera DSLA150P1268
0433175377
Tovera DSLA144P1271
0433175386
Tovera DSLA144P1295
0433175388
Tovera DSLA145P1303/
0433175395
Tovera DSLA154P1320
0433175425
Tovera DSLA150P1438
0433175430
Tovera DSLA156P1472
0433175431
Tovera DSLA142P1474
0433175449
Tovera DSLA128P1510
0433175450
Tovera DSLA143P1523
0433175456
Tovera DSLA143P1535
0433175464
Tovera DSLA143P1604
0433175470
Tovera DSLA124P1659
0433175471
Tovera DSLA146P1675
0433175481
Tovera DSLA140P1723
0433175499
Tovera DSLA143P5499
0433175500
Tovera DSLA124P5500
0433175501
Tovera DSLA143P5501
0433175510
Tovera DSLA128P5510
0433175517
Tovera DSLA143P5517
0433175519
Tovera DSLA143P5519
0433175540
Tovera DSLA143P5540
F00RJ00005
Vàlvula
F00RJ00218
Vàlvula
F00RJ00339
Vàlvula
F00RJ00375
Vàlvula
F00RJ00399
Vàlvula
F00RJ00420
Vàlvula
F00RJ00834
Vàlvula
F00RJ00995
Vàlvula
F00RJ01052
Vàlvula
F00RJ01129
Vàlvula
F00RJ01159
Vàlvula
F00RJ01176
Vàlvula
F00RJ01218
Vàlvula
F00RJ01222
Vàlvula
F00RJ01278
Vàlvula
F00RJ01329
Vàlvula
F00RJ01334
Vàlvula
F00RJ01428
Vàlvula
F00RJ01451
Vàlvula
F00RJ01479
Vàlvula
F00RJ01522
Vàlvula
F00RJ01533
Vàlvula
F00RJ01657
Vàlvula
F00RJ01683
Vàlvula
F00RJ01692
Vàlvula
F00RJ01704
Vàlvula
F00RJ01714
Vàlvula
F00RJ01727
Vàlvula
F00RJ01747
Vàlvula
F00RJ01819
Vàlvula
F00RJ01865
Vàlvula
F00RJ01924
Vàlvula
F00RJ01941
Vàlvula
F00RJ01945
Vàlvula
F00RJ02004
Vàlvula
F00RJ02005
Vàlvula
F00RJ02012
Vàlvula
F00RJ02035
Vàlvula
F00RJ02044
Vàlvula
F00RJ02056
Vàlvula
F00RJ02067
Vàlvula
F00RJ02073
Vàlvula
F00RJ02103
Vàlvula
F00RJ02130
Vàlvula
F00RJ02213
Vàlvula
F00RJ02235
Vàlvula
F00RJ02246
Vàlvula
F00RJ02266
Vàlvula
F00RJ02278
Vàlvula
F00RJ02377
Vàlvula
F00RJ02386
Vàlvula
F00RJ02397
Vàlvula
F00RJ02410
Vàlvula
F00RJ02429
Vàlvula
F00RJ02449
Vàlvula
F00RJ02466
Vàlvula
F00RJ02472
Vàlvula
F00RJ02506
Vàlvula
F00RJ02561
Vàlvula
F00RJ02806
Vàlvula
F00VC01001
Vàlvula
F00VC01003
Vàlvula
F00VC01004
Vàlvula
F00VC01005
Vàlvula
F00VC01007
Vàlvula
F00VC01011
Vàlvula
F00VC01013
Vàlvula
F00VC01015
Vàlvula
F00VC01016
Vàlvula
F00VC01017
Vàlvula
F00VC01020
Vàlvula
F00VC01022
Vàlvula
F00VC01023
Vàlvula
F00VC01024
Vàlvula
F00VC01033
Vàlvula
F00VC01034
Vàlvula
F00VC01035
Vàlvula
F00VC01036
Vàlvula
F00VC01037
Vàlvula
F00VC01038
Vàlvula
F00VC01042
Vàlvula
F00VC01043
Vàlvula
F00VC01044
Vàlvula
F00VC01045
Vàlvula
F00VC01046
Vàlvula
F00VC01050
Vàlvula
F00VC01051
Vàlvula
F00VC01052
Vàlvula
F00VC01053
Vàlvula
F00VC01054
Vàlvula
F00VC01055
Vàlvula
F00VC01057
Vàlvula
F00VC01301
Vàlvula
F00VC01303
Vàlvula
F00VC01304
Vàlvula
F00VC01305
Vàlvula
F00VC01306
Vàlvula
F00VC01309
Vàlvula
F00VC01310
Vàlvula
F00VC01311
Vàlvula
F00VC01312
Vàlvula
F00VC01313
Vàlvula
F00VC01315
Vàlvula
F00VC01317
Vàlvula
F00VC01318
Vàlvula
F00VC01320
Vàlvula
F00VC01321
Vàlvula
F00VC01323
Vàlvula
F00VC01324
Vàlvula
F00VC01325
Vàlvula
F00VC01328
Vàlvula
F00VC01329
Vàlvula
F00VC01331
Vàlvula
F00VC01332
Vàlvula
F00VC01333
Vàlvula
F00VC01334
Vàlvula
F00VC01335
Vàlvula
F00VC01336
Vàlvula
F00VC01338
Vàlvula
F00VC01340
Vàlvula
F00VC01341
Vàlvula
F00VC01342
Vàlvula
F00VC01344
Vàlvula
F00VC01345
Vàlvula
F00VC01346
Vàlvula
F00VC01347
Vàlvula
F00VC01348
Vàlvula
F00VC01349
Vàlvula
F00VC01352
Vàlvula
F00VC01353
Vàlvula
F00VC01354
Vàlvula
F00VC01355
Vàlvula
F00VC01356
Vàlvula
F00VC01357
Vàlvula
F00VC01358
Vàlvula
F00VC01359
Vàlvula
F00VC01360
Vàlvula
F00VC01361
Vàlvula
F00VC01362
Vàlvula
F00VC01363
Vàlvula
F00VC01364
Vàlvula
F00VC01365
Vàlvula
F00VC01366
Vàlvula
F00VC01367
Vàlvula
F00VC01368
Vàlvula
F00VC01369
Vàlvula
F00VC01371
Vàlvula
F00VC01374
Vàlvula
F00VC01376
Vàlvula
F00VC01377
Vàlvula
F00VC01378
Vàlvula
F00VC01379
Vàlvula
F00VC01380
Vàlvula
F00VC01381
Vàlvula
F00VC01383
Vàlvula
F00VC01386
Vàlvula
F00ZC01305
Vàlvula
F00ZC01307
Vàlvula
F00ZC01310
Vàlvula
 


    Noticias

Rufre Diesel Injection celebra su 60º Aniversario

El pasado 6 de Octubre, la empresa Rufre Diesel Injection celebró su 60º Aniversario con una jornada muy especial, en la que todos los trabajadores se dieron cita.    International partner:

    Síguenos en: