English
Français
Deutsch
ルフレ
Español
Catal&aagrave;
SERVEIS
Reconstrucció i Reparació
EQUIPS
 
Bombes C.Rail 
Injectors C.Rail 
Bombes Electròniques 
Injectors – Bomba   
Bombes i Injectors Mecànics 

Actualment es realitza per procediment oficial.
(RUFRE és centre Pilot a Espanya per als Injectors Common Rail Denso)
 
PROCEDIMENT
DESMUNTATGE, NETEJA I ANÀLISI DE PECES
MUNTATGE AMB SUBSTITUCIÓ DE LES PECES DEFECTUOSES PER RECANVI NOU I ORIGINAL
MUNTATGE DELS EQUIPS C. RAIL EN SALA BLANCA CERTIFICADA ISO 6 AMB ATMOSFERA CONTROLADA.
CALIBRAT DELS PRODUCTES SEGONS PROCEDIMENTS DE FÀBRICA
 
RESULTAT
ACABAT, CONTROL DE QUALITAT, EMBALATGE I MAGATZEM
[Pujar]


    Noticias

Rufre Diesel Injection celebra su 60º Aniversario

El pasado 6 de Octubre, la empresa Rufre Diesel Injection celebró su 60º Aniversario con una jornada muy especial, en la que todos los trabajadores se dieron cita.    International partner:

    Síguenos en: